Nákupní řád

 

všeobecné obchodní podmínky INTERNETOVÉHO OBCHODU
Nakladatelství Olympia s.r.o -  iolympia.cz
v platném znění od 1. 1. 2014
 

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

 

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu iolympia.cz

Provozovatelem internetového obchodu iolympia.cz je společnost

Nakladatelství Olympia s.r.o. se sídlem: Werichova 973, 252 64  Velké Přílepy, ČR, IČ 65416953, DIČ CZ65416953 (dále jen prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

 

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.iolympia.cz. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (nákupní košík). Takto vytvořená a odeslaná objednávka se považuje za platnou kupní smlouvu.

Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží již není na skladě nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

 

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od obdržení objednávky.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (výše sazby odpovídá platným zákonům ČR).

Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky.

Objednané zboží prodávající doručuje zpravidla prostřednictvím České pošty a to:

a)    na dobírku,

b)    při platbách předem (převodem na účet) zasíláme zboží po zaplacení zálohového dokladu jako doporučenou zásilku.

K celkové ceně objednaného zboží se připočítávají expediční poplatky (viz Dodací podmínky)

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

 

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

  1.      Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu (resp. faktury) , laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací:

     Nakladatelství Olympia s.r.o., Havlíčkovo nám. 2, 130 00  Praha 3

2. Reklamaci můžete také vyřídit na telefonním čísle: 233 089 998, nebo na e-mailové adrese: sklad@iolympia.cz.

3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně v prodejním místě:

   Havlíčkovo nám. 2, 130 00  Praha 3 a to v pracovní době (viz Dodací podmínky)

 

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 v platném znění má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za expediční poplatky se do vrácené částky nezahrnuje).

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (resp. faktury) zásilky.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno, případně na účet, pokud ho kupující uvede.

 

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném Nakladatelství Olympia s.r.o. jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Pro e-knihu ve formátu PDF doporučujeme program Adobe Acrobat Reader. Najdete ho ke stažení zdarma je zde:  https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

Recenze ke knihám může přidávat každý registrovaný uživatel.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2016. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na stránkách www.iolympia.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

 

DODACÍ PODMÍNKY  (platné od 1. 1. 2016)

Uváděné ceny zboží v e-shopu společnosti jsou konečnými cenami pro spotřebitele včetně DPH a obsahují i případnou slevu proti nákupu v běžné obchodní síti. Slevy se vztahují na všechny zákazníky s výjimkou podnikatelů, zabývajících se prodejem knih. S těmi sjednáváme individuální rabatové podmínky odběru.

Způsoby dodání:

A.      Na dobírku

Zaslání na dobírku je možné jen po území České republiky.

Dodání zboží se realizuje prostřednictvím České pošty,s.p..

K ceně knih se připočítává poštovné a balné dle následující tabulky

 

Cena objednávky                           do 500 Kč            do 1000 Kč          nad 1000 Kč

Poštovné a balné                                   100 Kč                    80 Kč                    40 Kč

Nad 1500 Kč poplatky neúčtujeme!                                                                                                   

              

B.      Na fakturu (převodem nebo zálohová platba před dodáním zboží)

Dodání zboží se realizuje prostřednictvím České pošty,s.p..

K ceně knih se připočítává poštovné a balné 55 – 65 Kč podle váhy balíku.

Nad 1500 Kč poplatky neúčtujeme!                                                                                                   

 

C.      Zasílání zboží do ciziny

Zboží do ciziny dodáváme výhradně na fakturu a to platbou předem. Výše platby včetně poštovného Vám sdělíme předem. Po obdržení platby na náš účet Vám bude zboží neprodleně zasláno.

K ceně zboží se připočítává poštovné odpovídající cenám České pošty, s.p. pro dodání zahraničních zásilek.

Pokud jste zahraničním plátcem DPH a zašlete nám spolu s objednávkou údaje pro ověření vašeho DIČ, bude Vám zboží dodáno bez DPH. V opačném případě Vám připočteme DPH ve výši platné pro ČR.

Bankovní poplatky za zahraniční platbu nese v plné výši zákazník (odběratel).

 

D.      Osobní odběr - hotově

Zboží je možno odebrat rovněž osobně v prodejně nakladatelství, která se nachází na adrese

Nakladatelství Olympia s.r.o., Havlíčkovo nám. 2, Praha 3

 

V Praze dne 1. 1. 2016