Sport a doping Zobrazit větší

Sport a doping

Doporučená cena: 249,00 Kč

Ušetříte: 130,00 Kč (~52%)

119,00 Kč

 Publikace je upraveným vydáním zr.2000 se zapracováním nových poznatkůzvýzkumů anových skutečností obsažených vmezinárodních dokumentech od roku2000, po současnost.

Více informací

Publikace je zaměřena na problematiku dopingu ve sportu vcelé šíři jeho spole-čensko ekonomických souvislostí. Zvláštní pozornost je věnována vrcholovémusportu na profesionální úrovni, jehož aktéři jsou vystaveni tlaku na podáváníšpičkových výkonů se všemi důsledky voblasti osobnosti, sociálních vztahů,společenského prostředí, včetně reflexe ve sdělovacích prostředcích. Kroměvrcholového sportu je zmíněna ioblast sportu provozovaného na rekreační úrovnivkomerčních zařízeních kde doping slouží ke zvýšení pocitu fyzické dokonalostiapsychické odolnosti. Jako doping jsou zneužívány různé léky sobsahem látek,které podle svého složení působí na určitou složku sportovního výkonu. Vpublikacijsou látky ametody dopování řazeny podle Světového antidopingového kodexuspopisem jejich účinku na sportovní výkon asoučasně svýčtem jejich patologickéhopůsobení na zdraví sportovců. Obsáhlá část publikace je věnována novým trendůmvantidopingové politice, zejména způsobu uplatňování zákazu dopingu vorganizo-vaném sportu. Důvody represe vboji proti dopingu jsou argumentovány jednaknutností udržet etické hodnoty sportu ajednak poukazem na ohrožení zdravísportovců. Za tím účelem jsou na celosvětové úrovni ustaveny instituce aorgány,které stanovují jednotná pravidla vymezující práva apovinnosti účastníků sportu.Jde oinstituce na vládní inevládní úrovni, jejich kompetence, vydávané dokumentyaúkoly jednotlivých složek na mezinárodní anárodní úrovni. Vzhledem ktomu, žesportovní prostředí je zhlediska uplatňování obecných principů práva určitouzvláštností, je právním aspektům boje proti dopingu amožnostem represe věnovánapozornost vsouladu smezinárodně uznávanými apřijatými dohodami vjejichaktuální podobě. Represe vboji proti dopingu je nutná, nikoliv však postačující podmínka jehovyloučení ze sporu. Proto se publikace vposlední části zabývá také otázkamiprevence, jejíž důležitou součástí je výchova, cílená na skupiny potenciálních nebojiž aktivních sportovců. Zdůrazněna je koncepce vdopingové prevenci, zahrnujícíroli pedagoga, trenéra, lékaře rodičů, zohlednění vývojových období sportovníkariéry avýběr vhodných prostředků ametod prevence. Přílohou publikace jsouvzory dokumentů obsažené ve Světovém antidopingovém kodexu.

No customer comments for the moment.

Napsat recenzi

Sport a doping

Sport a doping

 Publikace je upraveným vydáním zr.2000 se zapracováním nových poznatkůzvýzkumů anových skutečností obsažených vmezinárodních dokumentech od roku2000, po současnost.

Napsat recenzi

další knihy v této kategorii: